ร่วมงานกับเรา

OMAX PLUS ต้องการผู้ร่วมงานไฟแรง กล้าคิดกล้าทำ ไม่จำกัดความคิดในหลายตำแหน่ง

Web master & developer

รายละเอียดงาน
สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย Word Press ได้ โดยใช้ Theme ที่กำหนดให้  พร้อมปรับรูปแบบเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์สามารถแก้ไขได้  ปรึกษาและประสานงานกับทีมออกแบบ ทีม SEO ทีม SEM และฝ่ายการตลาด ในการพัฒนาเว็บไปในแนวทางที่เหมาะสมทำงานกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ สามารถทำงานหลาย project ในเวลาพร้อมกันอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตรงเวลา  เข้าใจเรื่อง seo จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Account Executive

รายละเอียดงาน
ติดต่อ/ประสานงานลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ติดตามผลตอบรับและช่วยเหลือลูกค้าให้งานบรรลุเป้าหมาย ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

graphic design & motion graphic  

รายละเอียดงาน  graphic design
ทำ Art work  ออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ทำกราฟฟิกที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Vdo Edit

รายละเอียดงาน
ถ่ายภาพนิ่ง, วิดีโอ และตัดต่อเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์  รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  งานหลักคือตัดต่อวิดีโอ

senior online marketing  

รายละเอียดงาน
วางแผน จัดหาข้อมูลและเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องมือและสื่อออนไลน์ต่างๆ จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และวางแผนงบประมาณ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และจัดทำรายงานสรุปผล  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

social marketing 

รายละเอียดงาน
สร้าง Facebook fanpage และสร้างเนื้อหา campaign ระหว่างลูกค้าและบริษัท ตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทาง Online ติดตามผลกิจกรรม social media ต่างๆ, marketing communication และรายงานเพื่อสรุปผล

MC & Announcer 

รายละเอียดงาน
พากษ์เสียงประกอบวิดีโอ ตามโปรเจควิดีโอที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมทำข้อมูล จัดทำบทพูด หรือบทสนทนาให้เหมาะสมกับรายการที่จัดขึ้น 

Call center  

รายละเอียดงาน
ให้บริการข้อมูล แนะนำสินค้า บริการ โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย