PR
Communication

บริการบริหารจัดการและให้คำปรึกษา ด้านงานประชาสัมพันธ์ พร้อมวางแผนกลยุทธ์
สร้างสรรค์แคมเปญประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ของสินค้าและบริการ

สร้างการรับรู้ระหว่างคุณกับลูกค้า

เริ่มจากรู้จัก จนตกหลุมรัก สักพักบอกต่อ

เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับธุรกิจ  ด้วยเนื้อหาคุณภาพจากทีมงานมืออาชีพของเราที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยเน้นให้เกิดการสื่อสารแบบสองช่องทาง เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากที่สุด 

เริ่มจากทำความรู้จัก โดยการรับข่าวสารของสินค้าและบริการจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เริ่มสร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์รวมถึงหาเหตุผลในการตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาเนื้อหาและการประชาสัมพันธ์

จนไปตกหลุมรัก จากการทดลองใช้สินค้าและบริการคุณภาพแล้วบอกต่อ เพราะพึงพอใจกับสินค้าและบริการที่ได้ ขยายการรับรู้ไปยังเครือข่ายสังคมใหม่ ๆ